fbpx Skip to main content

Άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, στην εφημερίδα Παραπολιτικά και στην ιστοσελίδα PowerGame.gr

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τα τελευταία πέντε χρόνια, χάρη στη στρατηγική που ακολουθούν απαρέγκλιτα οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αναπτύσσεται σταθερά, με δημοσιονομική σοβαρότητα και παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης, αισθητά υψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος, η ανάλογη αύξηση των εξαγωγών, αλλά και οι ταυτόχρονες μειώσεις του δημόσιου χρέους και της ανεργίας κυρίως στις γυναίκες και στους νέους αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα για την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης πολιτικής.

Είναι αυτή η πολιτική που οδήγησε σε ευρύτερες θετικές αξιολογήσεις ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών. Πρωτίστως, όμως, είναι αυτή που οδήγησε στην αύξηση των πόρων για την Υγεία και την Παιδεία και βεβαίως σε συνεχείς αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όχι μόνο ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, αλλά και ως έμπρακτη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ευημερία, μέσα από μια σταθερή αναπτυξιακή οικονομική τροχιά , μετατρέπεται σε ατομική προκοπή και σε μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων για όλους.

Ωστόσο, η ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις, που πρέπει να συνεχίσουμε να μετατρέπουμε σε ευκαιρίες. Μία από αυτές είναι η περαιτέρω στήριξη της επιχειρηματικότητας και η διεύρυνση του αριθμού και του όγκου των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον διεθνή ανταγωνισμό, σε ένα περιβάλλον ρευστότητας και κρίσεων, όπως αυτό μέσα από το οποίο διερχόμαστε.

Η δομική αλλαγή να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο όλοι οι επενδυτικοί πόροι μάς έδωσε καλύτερη ορατότητα της αγοράς και βοήθησε στον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των σχετικών χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων. Στην κατεύθυνση αυτή, επιταχύνουμε και εντείνουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε κάθε ευρώ που έχουμε εξασφαλίσει από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους να διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία και στις μεταρρυθμίσεις.

Ταυτόχρονα, επιχειρούμε να διευρύνουμε την περίμετρο της δανειοδότησης των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜμΕ, με διευκολύνσεις ακόμα και στην εγγυοδοσία που καλούνται να υποστηρίξουν. Αν ήθελε κανείς να αποτυπώσει με ποσοτικούς όρους το εγχείρημα, ο στόχος είναι, μόνο για το 2024, να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 12,2 δισ.Ευρώ – ποσό που αποτελεί το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών. 

Και οι πόροι που προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μαζί με τη σχετική μόχλευση, να συμβάλλουν σε ποσοστό άνω του 60% στην προβλεπόμενη μεγέθυνση της οικονομίας κατά 2,9% τη φετινή χρονιά.

Αυτό, στην πράξη, μεταφράζεται σε δράσεις, όπως τα προγράμματα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, κυρίως ΜμΕ, στην υποστήριξη της γενικής επιχειρηματικότητας και κλάδων αιχμής όπως ο τουρισμός, καθώς και περιοχών της λεγόμενης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αυτές δηλαδή που σχετίζονται με την απολιγνιτοποίηση. Μεταφράζεται σε προγράμματα, όπως το «Εξοικονομώ» και το «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις», καθώς και σε επιχορηγήσεις και δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, όπου η Πολιτεία εγγυάται, για πρώτη φορά, το 80% του δανείου μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να ανοίξει πιο εύκολα η πόρτα των τραπεζών, και ταυτόχρονα επιδοτεί με δύο μονάδες το σχετικό επιτόκιο. Μάλιστα, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν χρειάζεται εγγύηση, εξασφαλίζεται ότι θα λάβει το 40% του δανείου άτοκα και το υπόλοιπο 60% του δανείου με 3 μονάδες επιδότηση. 

Συνεχείς παρεμβάσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, μέσα από μια οικονομία δυναμική, καινοτόμο και εξωστρεφή, που στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις και σε υγιείς επιχειρήσεις. Μια οικονομία που εγγυάται νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καλύτερη καθημερινότητα, σταθερότητα και προκοπή για όλους.