Βιογραφικό

Νίκος Παπαθανάσης – Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ιδιωτικές Επενδύσεις – Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Ο Νίκος Παπαθανάσης, είναι μηχανολόγος μηχανικός, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Αεροναυπηγική.
Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 1984 στο χώρο της Αεροναυπηγικής. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Εργάσθηκε για εικοσιτέσσερα έτη σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιρειών του Ιδιωτικού τομέα καθώς και εισηγμένων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η εμπειρία του συμπεριλαμβάνει και την διοίκηση εταιρειών αστικών συγκοινωνιών δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΣΑΠ Α.Ε και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. Από το 2008 έως το 2010 ήταν εκλεγμένος Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος (ΚΕΔΕΟ). Στα τριανταπέντε χρόνια εργασιακής εμπειρίας, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την ωρίμανση επενδύσεων, την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό λειτουργίας εταιρειών με συνακόλουθο αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Το 2016 ανέλαβε με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη τη γενική διεύθυνση του κόμματος. Την 8η Ιουλίου του 2019 ορίστηκε Yφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, ενώ το 2020 αναλαμβάνει καθήκοντα ως Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στον τομέα των Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.