Βιογραφικό

φωτογραφία βιογραφικού

Νίκος Παπαθανάσης

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ο Νίκος Παπαθανάσης είναι Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μηχανολόγος μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ και έχει λάβει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Αεροναυπηγική. Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 1984 στον χώρο της αεροναυπηγικής βιομηχανίας ενώ έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα καθώς και εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος όπως η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα αλλά και εταιρειών αστικού σιδηροδρόμου όπως η Η.Σ.Α.Π και η ΣΤΑ.ΣΥ. Εργάσθηκε για εικοσιτέσσερα έτη σε ανώτερες και στη συνέχεια ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιρειών του ιδιωτικού τομέα και οκτώ έτη σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος (ΚΕΔΕΟ) και είναι Πρόεδρος της επιστημονικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής». Το 2016 ανέλαβε, με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, τη Γενική Διεύθυνση του κόμματος. Το 2019 ορίστηκε Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, ενώ το 2020 ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για τις Ιδιωτικές και Στρατηγικές Επενδύσεις καθώς και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.