fbpx Skip to main content

Η Ελλάδα από το 2019 έχει αλλάξει σελίδα. Έχοντας καλύψει με σταθερά και γοργά βήματα παθογένειες του παρελθόντος, σταδιακά, μετατρέπεται σε μια χώρα με βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία. Μια χώρα με ρυθμούς ανάπτυξης από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, πρωτογενή πλεονάσματα και σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μια χώρα με δημοσιονομική πειθαρχία που δημιουργεί χώρο για να αντιμετωπίζει εξωγενείς πτυχές των επάλληλων κρίσεων, που βάζει αναχώματα στις επιπτώσεις της ενεργειακής και της κλιματικής κρίσης στηρίζοντας την κοινωνία, ιδιαιτέρως τους πιο ευάλωτους. Μια χώρα που έχει την κοινωνική πολιτική στο επίκεντρο και αυξάνει τους πόρους για την Υγεία και την Παιδεία. Μια χώρα που, παράλληλα, με σοβαρότητα και συστηματική δουλειά, παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα, αυξάνει τις εξαγωγές, δημιουργεί και εξασφαλίζει ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, με ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων, και ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Μια χώρα που δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως για τις νέες και τους νέους που βλέπουν το εισόδημά τους να αυξάνεται.

Η διατήρηση της ανθεκτικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσα από την ίδια δημοσιονομική σοβαρότητα, τις αναπτυξιακές πολιτικές, την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και της κοινωνικής συνοχής, θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητές μας και για το 2024, του πρώτου έτους με επενδυτική βαθμίδα. Και οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι που έχουμε εξασφαλίσει, θα συμβάλλουν καταλυτικά στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς αναμένεται ότι θα τροφοδοτήσουν πάνω από το 60% της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό ανάπτυξης της τάξεως του 2,9%.

Ειδικότερα, για το 2024, προβλέπεται το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών, με 12,2 δισ. ευρώ και την ετήσια αύξηση των πόρων για τις Δημόσιες Επενδύσεις να ανέρχεται στο 9%-12% για τη διετία 2024-2026. Ταυτοχρόνως, ήδη, στις αρχές του έτους, οι προσκλήσεις για το ΕΣΠΑ 2021-2027, ανέρχονται στο 1/3 του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ, έχουν ενταχθεί έργα ύψους 5,4 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών-μελών. 

Με την ίδια σοβαρότητα ολοκληρώνουμε και τα επόμενα ορόσημα για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που θα οδηγήσουν σε νέες εκταμιεύσεις κονδυλίων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας. 

Το σύνολο των πόρων του ΕΣΠΑ και μεγάλο μέρος αυτών του ΤΑΑ και της ΕΑΤ, κατευθύνονται στην ενίσχυση της μικρομεσαίας υγιούς επιχειρηματικότητας, με μεγάλη ανταπόκριση όπως καταδεικνύει και η υποβολή σχετικών επενδυτικών σχεδίων. Ενδεικτικά αναφέρω τα Προγράμματα για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέων τουριστικών ΜμΕ. Αυτά για την ενίσχυση υφιστάμενων και για την ίδρυση και ενίσχυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Τον νέο κύκλο του «Εξοικονομώ» και το «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, στο πλαίσιο του οποίου θα λειτουργήσουν δύο Ταμεία, το Ταμείο Συγχρηματοδότησης και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, μιας και στόχος μας είναι όχι μόνο η χορήγηση δανείων αλλά και η διεύρυνση της περιμέτρου των ωφελούμενων υγιών επιχειρήσεων με τη διευκόλυνση των όρων δανεισμού τους. 

Με την ίδια αποφασιστικότητα συνεχίζουμε απαρέγκλιτα την υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα και των δεσμεύσεων μας προς τους πολίτες, με στόχο η συνολική ευημερία να μετουσιωθεί σε ατομική προκοπή.