fbpx Skip to main content

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλά στην «Κυριακάτικη Απογευματινή» και τη δημοσιογράφο Πένυ Αβραμίδη, στον απόηχο της πρότασης δυσπιστίας, ενώ αναφέρεται στο νέο εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στις μεταρρυθμίσεις.

«Πολιτικά εσφαλµένη και θεσµικά επικίνδυνη πρωτοβουλία» χαρακτηρίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Νίκος Παπαθανάσης, µιλώντας στην «Κυριακάτικη Απογευµατινή», την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, σηµειώνοντας ότι ο µοναδικός στόχος ήταν να πληγεί η κυβέρνηση της Ν.∆. και προσωπικά ο πρωθυπουργός.

Μιλά ακόµη για τις επόµενες κινήσεις της κυβέρνησης µε στόχο την ενίσχυση του φιλοεπενδυτικού προφίλ της χώρας και δηλώνει ότι το νέο αίτηµα για την 4η δόση από το Ταµείο Ανάκαµψης πρόκειται να υποβληθεί εντός του Απριλίου. Παράλληλα, αναφέρεται στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το νέο εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την έναρξη λειτουργίας του, µε έµφαση στις µικροµεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το συµπέρασµα από τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας; Εκτιµάτε ότι οι πολίτες έλαβαν επαρκείς απαντήσεις για την τραγωδία στα Τέµπη;

Η συζήτηση και η ψηφοφορία στην Ολοµέλεια απέδειξαν περίτρανα ότι στόχος της συγκεκριµένης πρότασης δυσπιστίας, µιας πολιτικά εσφαλµένης και θεσµικά επικίνδυνης πρωτοβουλίας έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν ήταν η απόδοση ευθυνών ούτε η αποκάλυψη της αλήθειας. Ο µοναδικός στόχος ήταν να πληγεί η κυβέρνηση της Ν.∆. και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακυρωθεί η ίδια η ανεξάρτητη ∆ικαιοσύνη, που συνεχίζει απερίσπαστη το έργο της. Να τεθούν εν αµφιβόλω ακόµα και βασικοί κανόνες του κοινοβουλευτισµού και της ∆ηµοκρατίας µας. Να προκληθούν τριγµοί στην πολιτική σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη µε κοινωνικό πρόσηµο που χαρακτηρίζει την πολιτική µας. Οι «λογικές» αυτές αποδοµήθηκαν πλήρως και θα συνεχίσουν να µας βρίσκουν απέναντι. Είναι δηµοκρατικό µας δικαίωµα και υποχρέωση προς τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, η σχέση µας µε τους οποίους στηρίζεται στην εµπιστοσύνη και την αλήθεια.

Ποιες µεταρρυθµίσεις σχεδιάζετε για το επόµενο διάστηµα µε στόχο την οικονοµική ενίσχυση της χώρας;

Είµαστε αποφασισµένοι να επιταχύνουµε όλες τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν περαιτέρω το φιλοεπενδυτικό περιβάλλον στη χώρα και τις προοπτικές για ακόµα περισσότερες και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας για όλους. Αµεσα εισάγουµε προς δηµόσια διαβούλευση και συζήτηση στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Περιλαµβάνει ρυθµίσεις µεταρρυθµιστικού χαρακτήρα, τροποποίηση της υφιστάµενης δοµής του Π∆Ε και του στρατηγικού σχεδιασµού του, απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης των έργων και των διαδικασιών χρηµατοδότησης, µε στόχο την ακόµα πιο αποτελεσµατική υλοποίηση προγραµµάτων και την εγκαιρότερη απορρόφηση των συγχρηµατοδοτούµενων και εθνικών πόρων. Στόχος είναι το Π∆Ε να καταστεί στρατηγικό εργαλείο χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Στόχος είναι πάνω από το 60% της προβλεπόµενης ανάπτυξης για το 2024 να προέλθει από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που εξασφαλίσαµε και διοχετεύουµε, µέχρι το τελευταίο ευρώ, στην πραγµατική οικονοµία.

Είστε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα «προλάβει» τα ορόσηµα για να εισρεύσουν στη χώρα µας εγκαίρως οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης;

Η ροή χρηµατοδότησης από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας είναι απολύτως συνδεδεµένη µε την υλοποίηση των επενδύσεων και των µεταρρυθµίσεων, µε την πρόοδο των έργων και µε τα ορόσηµα που έχουν συµφωνηθεί. Εποµένως, το αν η χώρα θα συνεχίσει να εξασφαλίζει τους σχετικούς πόρους δεν είναι θέµα αισιοδοξίας. Είναι πρωτίστως ζήτηµα στοχοπροσήλωσης, µεθοδικής δουλειάς και αποτελεσµατικού συντονισµού. Η έµπρακτη εφαρµογή αυτού του τρίπτυχου ήταν που, ήδη, οδήγησε στην έγκριση από την Ε.Ε. και την εκταµίευση προς την οικονοµία και τις υποδοµές 14,7 δισ. ευρώ από τα κονδύλια του Ταµείου. Το νέο αίτηµα για την 4η δόση πρόκειται να υποβληθεί εντός του Απριλίου, καθώς έχει ήδη εκπληρωθεί το σύνολο των απαιτήσεων στο δανειακό σκέλος και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τα ορόσηµα στο σκέλος των επιχορηγήσεων. Το αίτηµα για την 5η δόση αναµένεται ότι θα υποβληθεί το φθινόπωρο.

Ποια είναι η εξέλιξη για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω του νέου Ταµείου Επιχειρηµατικότητας;

Βρισκόµαστε στο τελικό στάδιο για την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία που είχε οριστεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής των τραπεζών στο πρόγραµµα. Πρόκειται για ένα νέο, πολύ σηµαντικό εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, µε έµφαση στις µικροµεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. ∆εν είναι µόνο ο προϋπολογισµός του Ταµείου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που µε τη µόχλευση µέσω του τραπεζικού συστήµατος αναµένεται να δηµιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Είναι και το γεγονός ότι δίπλα στη χρηµατοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων µε προνοµιακό επιτόκιο αισθητά χαµηλότερο από αυτό της αγοράς, η πολιτεία πρώτη φορά εγγυάται το 80% του δανείου µιας υγιούς επιχείρησης, έτσι ώστε να ανοίξει πιο εύκολα η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό.

Συµµετείχατε στην ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό στον Καναδά. Ποια µηνύµατα εκλάβατε από επιχειρηµατίες και επενδυτές για την ελληνική οικονοµία;

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά, η πρώτη Ελληνα πρωθυπουργού έπειτα από 41 χρόνια, εκτός από το ότι ενίσχυσε τους ισχυρούς δεσµούς της πατρίδας µε µία από τις πιο δυναµικές και παραγωγικές ελληνικές κοινότητες της ∆ιασποράς, επιβεβαίωσε τις άριστες σχέσεις ανάµεσα στις δύο χώρες και έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω εµβάθυνση και διεύρυνσή τους. Πέρα από τη συµφωνία που υπογράψαµε για την αγορά επτά υπερσύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών, στη διάρκεια των συναντήσεων του πρωθυπουργού µε κορυφαίους Καναδούς επιχειρηµατίες και επενδυτές, όπου κυριάρχησε η εκτίµηση ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις αµφίδροµες δυνατότητες-ευκαιρίες σε τοµείς όπως το εµπόριο, ο τουρισµός, η ενέργεια και οι ΑΠΕ, τα logistics και οι µεταφορές, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, η τεχνολογία και η εκπαίδευση.